Begeleiding spoor 1, spoor 2 en spoor 3

Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt, wordt ook wel gesproken over re-integratie 1e spoor en 2e spoor. Met re-integratie 1e spoor wordt bedoeld dat een werknemer die ziek is geweest terugkomt bij zijn oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld een timmerman die na een ongeval niet meer op steigers kan klimmen en nu, na een onderzoek naar geschiktheid, op kantoor een functie krijgt in de voorbereiding. Re-integratie in eigen of aangepast werk na ziekte is een wettelijke verplichting van een werkgever. Het kan echter zijn dat een werkgever daar geen mogelijkheden voor heeft. In dat geval moet de werkgever de werknemer helpen met het vinden van een baan elders. Dat heet re-integratie 2e spoor. Vaak heeft de werkgever de deskundigheid daarvoor niet zelf in huis en wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.

Spoor 1 én spoor 2

Frank Kuijper Loopbaanadvies kan zowel het 1e spoor als het 2e spoor uitvoeren. Het 1e spoor wordt in eigen beheer gedaan, het 2e spoor wordt in samenwerking gedaan met Mirjam Barkmeijer van MIR-Advies. Zij is de vaste zakelijke partner hierin. Deze samenwerking dateert al vanaf midden 2012. Voor eventueel arbeidsdeskundig onderzoek zijn onderlinge afspraken gemaakt met 2 register arbeidsdeskundigen.

Waarom kan Spoor 1 belangrijk zijn?

Spoor 1 binnen de re-integratie houdt in het kijken naar oplossingen binnen je eigen werkgever. Dat kan zijn kijken en onderzoek doen naar aanpassingen binnen je eigen functie met de opzet deze toch te kunnen blijven uitvoeren óf kijken naar een andere functie binnen je eigen werkgever die wél duurzaam en passend is. Samen met jou en in overleg met de werkgever kijken we dan naar de mogelijkheden. Indien nodig en handig wordt deze fase ondersteund met geschiktheidstesten.

Spoor 3

Na 2 jaar ZW voor een werknemer volgt de WIA-keuring bij het UWV. Wanneer het resultaat van de keuring is dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden komt de werknemer in aanmerking voor een WGA Uitkering.

Het begeleiden (traject) van deze werknemer naar passend werk wordt een derde-spoor-traject genoemd.

Een dergelijk traject kan worden ingezet door het UWV of de werkgever. Als de werkgever via het UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt het UWV de verantwoording voor de re-integratie over. Wanneer de werkgever niet is verzekerd blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar. Dat kan tot hoge kosten leiden.

Frank Kuijper Loopbaanadvies voert samen met MIR-Advies desgewenst dergelijke trajecten uit. Daarmee wordt de schadelast voor de werkgever zoveel als mogelijk beperkt.

Kortom

Frank Kuijper Loopbaanadvies kan met deze samenwerking in de gehele breedte van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) haar diensten kan aanbieden. Voordeel: hoge kwaliteit, veel kennis van de sector bouw & infra, uitstekende inleving in de cultuur en de gewoonten van de sector, maatwerk en een scherp tarief.