Onderzoek / Testen

Frank Kuijper Loopbaanadvies heeft inmiddels ruim 11 jaar ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van testmateriaal van Meurs/Eelloo HRM, LDC en Icares Professional. Frank Kuijper Loopbaanadvies is daarvoor gecertificeerd.

Een aantal onderzoeken zijn (al of niet als losse onderdelen) mogelijk. Dat zijn o.a.:

 • Capaciteitenonderzoek (laag/midden/hoog niveau)
 • Persoonlijkheid
 • Drijfveren
 • Omgaan met veranderingen
 • Zingevend leiderschap
 • Beroepentest
 • CAPAZ-studie
 • CAPAZ-werk
 • Talenten en competenties (TaCo’s)
 • Fysieke criteria
 • OASE-Z
 • CSR Stresstesten/vragenlijsten CIS, cognitief functioneren, DASS 21, herstelbehoefte en stressbronnen op het werk

De testen kunnen deels thuis worden afgenomen en deels (capaciteitenonderzoek) onder toezicht.

Neem contact op voor meer informatie.